GDPR

Det är viktigt för oss på Marholmen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi hanterar alltid data om dig på ett pålitligt och lagligt sätt och delar eller säljer aldrig vidare information till en tredje part.

 

Marholmen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

– du bokar eller gör en förfrågan för ett arrangemang hos oss som till exempel ett möte, en konferens, en fest eller ett bröllop.

– du anmäler dig till något av våra evenemang eller nyhetsbrev.

– du har en fråga och/eller kontaktar oss.

– du besöker vår hemsida och accepterar cookies.

Att vi kan få spara dina kontaktuppgifter är en viktig del i hur vi på ett effektivt sätt kan hantera dina bokningar samt att vi kan komma att skicka information kring din bokning angående avbokningsregler eller inför din vistelse eller arrangemang.

 

Personuppgifter
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Följande information samlar vi in när du bokar eller skickar en förfrågan till oss:

 

Privatgäster
Namn
Telefonnummer
Email adress
Postadress
Tidigare bokningar

 

Företagskunder
Namn Företag
Kontaktperson, Telefon och email adress
Fakturaadress
Tidigare bokningar

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Marholmen sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns. Du kan när som helst begära att bli borttagen från vårt register.

 

Marholmen är ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Inga uppgifter lämnas vidare utan används endast av Marholmen. Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att en gång per kalenderhalvår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig i vårt kundregister. Önskar du ett sådant utdrag skall du skicka en skriftlig, undertecknad begäran till oss. Marholmen, Marholmen 1, 761 97 Norrtälje.

 

Har du anmält dig till våra nyhetsbrev kan du när som helst ändra ditt samtycke genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet, skicka e-post till marknad@marholmen.se eller ringa oss på 0771 – 16 17 00.

 

Vill du bli borttagen helt ur vårt register kontaktar du oss på följande sätt:

 

För företag: bokning@marholmen.se 0771-16 17 00
För privatpersoner: reception@marholmen.se 0771-16 17 00

 

Plats för behandling
Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Marholmen som skickar dig dina personuppgifter via mejl inom en månad.

 

Varje gång som Marholmen behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

 

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Marholmen med undantag av följande situationer:

  • du har en pågående bokning hos Marholmen
  • du har en pågående förfrågan som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
  • du har en obetald skuld hos Marholmen oberoende av betalningsmetod
  • din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
  • din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
  • om du har gjort en bokning sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

 

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Marholmens legitima intresse. Marholmen fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

 

Du har rätt att kräva att Marholmen begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Marholmens legitima intresse, ska Marholmen begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
  • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Marholmen begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
  • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
  • Om Marholmen inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk. Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Länkar
Webbplatsen marholmen.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

 

Cookies-deklaration

Personuppgiftsansvarig

Marholmen Hotell & Konferens AB
Marholmen 1
761 97 Norrtälje
Sverige

Telefon: +46 771 16 17 00
E-post: reception@marholmen.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559104

 

Har du frågor vänligen kontakta:
Åsa Israelsson, administrativ chef
Mail: ekonomi@marholmen.se