Så fixar du en lyckad kickoff för företaget!

Så här efter semestern är det högsäsong för kick-offer. Och med rätt planering kan den bli ett livslångt minne för dina deltagare. Här bjuder vår marknadschef Bibi Rydbacken på sina bästa tips till hur du fixar en lyckad kickoff i Stockholm.

1. Ha ett tydligt syfte och mål.
Vad ska slutresultatet bli? Kommunicera det tydligt till deltagarna så att alla vet vad som gäller.

2. Välj platsen, miljön och inramningen noga.
Platsen för kickoffen är viktig då den sätter tonen och stämningen för kickoffen. Miljöombyte främjar kreativitet och att komma bort från kontoret gör att man slappnar av, fokuserar på nuet och inte behöver fundera på vad man ska laga till middag.

3. Håll en hög nivå på mötet.
Involvera deltagarna redan i ett tidigt skede. Envägskommunikation i form av en lång powerpointpresentation av chefen gör ingen glad. Engagera deltagarna istället, exempelvis genom att ge dem någon liten uppgift att förbereda inför kickoffen, såsom en kort muntlig redovisning av något som har med kickoffens syfte att göra.

4. Välj aktiviteter noga.
Välj aktiviteter som speglar kickoffens syfte och mål. Är syftet att en grupp medarbetare ska lära känna varandra bör aktiviteten vara någon typ av samarbetsövning i lag, exempelvis Marholmens Mästare, eller Båtorientering. Är gruppen redan sammansvetsad kan aktiviteten vara mer utmanande, exempelvis en problemlösning som Escape Box.

Obs! Tänk på att alla deltagare ska kunna vara med på aktiviteten. Ordna alltså inte en halvdag med bergsklättring eller rodeoridning om det finns personer i gruppen som har fysiska begränsningar eller funktionshinder. Välj inte ett quiz om svenska schlagers som middagsunderhållning, om någon av medarbetarna inte växt upp i Sverige.

5. Planera in gott om tid i agendan.
Intentionen är god, men ofta blir agendan ganska pressad på en kickoff eller flerdagarskonferens. Planera in tid i agendan för deltagarna att träna, gå på spa, facetajma familjen eller bara ladda batterierna ensam eller tillsammans med kollegorna en stund mellan dagens aktiviteter och middagen.

6. Följ upp!
Till sist är det viktigt att följa upp kickoffen för att se om syftet och målet med den uppfylldes. Vad kan vi göra ännu bättre nästa år?

Hoppas dessa tips hjälper dig att planera en kickoff som blir ett minne för livet för dina deltagare.
Kontakta oss så hjälper vi dig att planera din nästa kickoff här på Marholmen!